विभाग प्रमुखहरु

श्री. शरद उपाध्याय

क्रेडिट

श्री. राजेश पुरी

अपरेशन

श्री. राजीव कुमार यादव

वित्त तथा योजना

श्री. राज सुन्दर श्रेष्ठ

कानुन / क्रेडिट प्रशासन

श्री. सन्जय बजिमय

ऋण असुली

श्री. प्रलेन्द्र प्रजापति

सुचना प्रविधी

सुश्री टिला आचार्य

मानव संसाधन

श्री. राजन सुवाल

सामान्य सेवा

श्री. रबिन्द्र श्रेष्ठ

अनुपालन/AML/CFT

डिजिटल बैंकिंग
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store