बचत उत्पादन

गृह लक्ष्मी बचत

विशेष बचत खातामा आकर्षक ब्याज दर र अन्य थुप्रै निसुल्क सेवाहरु उपलब्द छन् विशेष बचत खातामा आकर्षक ब्याज दर र अन्य थुप्रै निसुल्क सेवाहरु उपलब्द छन्विशेष बचत खातामा आकर्षक ब्याज दर र अन्य थुप्रै निसुल्क सेवाहरु उपलब्द छन्विशेष बचत खातामा आकर्षक ब्याज दर र अन्य थुप्रै निसुल्क सेवाहरु उपलब्द छन्विशेष बचत खातामा आकर्षक ब्याज दर र अन्य थुप्रै निसुल्क सेवाहरु उपलब्द छन्विशेष बचत खातामा आकर्षक ब्याज दर र अन्य थुप्रै निसुल्क सेवाहरु उपलब्द छन्

विशेषताहरु

Interest Rate ६.०० %
Min. Balance रु. १००।००
Interest Posting त्रैमासिक

शुल्क

सेवाहरू रकम प्रस्ताव
चेक बुक नि: शुल्क -
ए. टि. एम. रु. ७००.०० ४ बर्षको अवधी
मोबाइल बैंकिंग रु. २००.०० -

आवश्यक कागजातहरू

 1. नागरिक्ता
 2. पस्पोर्ट साइज फोटो २ प्रती

समान उत्पादहरू

चल्ती खाता

 • Interest Rate:
  ०.०० %
 • Min. Balance:
  रु.१०००।००
 • Interest Posting:
  -

गृह बचत

 • Interest Rate:
  ६.०० %
 • Min. Balance:
  -
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store