बचत उत्पादन

बेस्ट बचत

विशेषताहरु

Interest Rate ७.५० %
Min. Balance रु. ५०००।००
Interest Posting त्रैमासिक

शुल्क

सेवाहरू रकम प्रस्ताव
चेक बुक नि: शुल्क -
ए. टि. एम. रु. ७००.०० ४ बर्षको अवधी
मोबाइल बैंकिंग रु. २००.०० -

आवश्यक कागजातहरू

 1. नागरिक्ता
 2. पास्पोर्ट साइज फोटो २ प्रति

समान उत्पादहरू

सुपर बचत

 • Interest Rate:
  ६.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १०००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store