बचत उत्पादन

शेयर होल्डर बचत

विशेषताहरु

Interest Rate ५.२५ %
Min. Balance रु. १००।००
Interest Posting त्रैमासिक

शुल्क

सेवाहरू रकम प्रस्ताव
चेक बुक नि: शुल्क -
ए. टि. एम. रु. ७००.०० ४ बर्षको अवधी
मोबाइल बैंकिंग रु. २००.०० -

आवश्यक कागजातहरू

  1. नागरिक्ता
  2. शेयर प्रमाण पत्र
  3. पस्पोर्ट साइज फोटो २ प्रती
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store