बचत उत्पादन

सामान्य बचत

विशेषताहरु

Interest Rate ६.०० %
Min. Balance रु. १००।००
Interest Posting त्रैमासिक

शुल्क

सेवाहरू रकम प्रस्ताव
चेक बुक नि: शुल्क -
ए. टि. एम. रु. ७००.०० ४ बर्षको अवधी
मोबाइल बैंकिंग रु. २००.०० -

आवश्यक कागजातहरू

  1. नागरिक्ता
  2. पास्पोर्ट साइज फोटो २ प्रति

समान उत्पादहरू

सुन कर्जा

  • Interest Rate:
    आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
  • Interest Posting:
    -
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store