बचत उत्पादन

स्टाफ बचत

स्टाफ बचत वेबपेजमा स्वागत छ।

विशेषताहरु

Interest Rate ७.२५ %
Min. Balance रु. १००।००
Interest Posting त्रैमासिक

शुल्क

सेवाहरू रकम प्रस्ताव
चेक बुक नि: शुल्क
ए. टि. एम. रु. ७००.०० ४ बर्षको अवधी
मोबाइल बैंकिंग रु. २००.००

आवश्यक कागजातहरू

 1. नागरिक्ता
 2. पास्पोर्ट साइज फोटो २ प्रति

समान उत्पादहरू

सुपर बचत

 • Interest Rate:
  ६.०० %
 • Min. Balance:
  रु. १०००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store