पुरानाे सूचना

 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०९-०१ 16/12/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०८-०१ 17/11/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०७-०१ 18/10/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०६-०१ 17/09/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०५-०१ 17/08/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०४-०१ 17/07/2022
  Notice
 • सुचीदर्ता सम्बन्धी सुचना 18/07/2022
  Notice
 • अनिवार्य स्थायी लेखा न. (e-TDS) 04/07/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०३-०१ 15/06/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०२-०१ 14/05/2022
  Notice
 • शाखा खोल्ने तालिका (आइतबार) 15/05/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७९-०१-०१ 14/04/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७८-१२-०१ 14/03/2022
  Notice
 • डि.आर. साईट बाट वित्तिय कारोबारको परीक्षण 25/03/2022
 • गैर बैंकिंग सम्पत्ति बिक्रीको शिलबन्दी बोलपत्र ! 15/03/2022
  Notice
 • २५औ वार्षिक साधारण सभा ! 24/02/2022
  Notice
 • !!! ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना !!! २०७८-११-०१ 12/02/2022
  Notice
 • धित्तोमा रहेको जाएजेथा लिलाम बिक्री गर्ने बारे १५ दिने अत्यन्त जरुरी सुचना 18/01/2022
  Notice
 • खोप कार्ड अनिवार्य सम्बन्धी सुचना 23/01/2022
  Notice
 • !!! शाखा कार्यालयको आन्तरिक सजावट सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको सुचना !!! 30/01/2022
  Notice
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store