Archive Notice

 • !!! REVISED INTEREST RATE !!! 2078-06-01 17/09/2021
  Notice
 • BRANCH OFFICE NOTICE 07/09/2021
  Notice
 • INVITATION FOR SEALED BIDS 07/09/2021
  Notice
 • Election Program Notice 06/09/2021
  Notice
 • Vacancy Announcement ! 25/08/2021
  Notice
 • NEW ROAD BRANCH RELOCATION 21/08/2021
  Notice
 • !!! REVISED INTEREST RATE !!! 2078-05-01 16/08/2021
  Notice
 • 24th AGM NOTICE! 15/08/2021
  Notice
 • OLD VEHICLE IN SALE 11/07/2021
  Notice
 • BRANCH OPENING SCHEDULE 22/06/2021
  Notice
 • Branch Opening Schedule 03/05/2021
  Notice
 • 24th AGM Cancelation Notice 02/05/2021
  Notice
 • !!! Vacancy Announcement !!! 25/04/2021
  Notice
 • !!! AGM Notice !!! 23/04/2021
  Notice
 • !!! पुरानो NPN कार्ड फिर्ता गरी नयाँ SCT Chip Based कार्ड लिनुहुन सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। !!! 21/04/2021
  Notice
 • !!! शाखा कार्यालयको आन्तरिक सजावट सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको सुचना !!! 20/04/2021
  Notice
 • !!! REVISED INTEREST RATE !!! 2078-01-01 14/04/2021
  Notice
 • !!! REVISED INTEREST RATE !!! 2077-12-01 14/03/2021
  Notice
 • Right To Information 01/03/2021
  Notice
 • Office Space Required Notice 03/03/2021
  Notice
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store